• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Epigon S.A. - wzmożone obroty podczas sesji 21.05.2014r.

   Notowana na rynku New Connect Spółka Epigon jest liderem w hurtowym handlu rybami, m.in. łososiem.  Od 2010 roku wykazuje dodatnie wyniki finansowe- zamykając zeszły rok zyskiem w wysokości 4,5 mln. Obecna kapitalizacja po dzisiejszym wzroście o 11% to około 20,5 mln.

   Naszą uwagę zwrócił dzisiejszy wolumen akcji 1 083 341 szt. po cenie 17/18/19 groszy, jest on zastanawiający z uwagi na spory odchył obrotu od średniej oraz duże transakcje kupna. Skupiamy się na obserwacji, do tematu powrócimy.

Czytaj więcej...

Przyspieszenie w Comperia.pl

Przyspieszenie w Comperia.pl: ponad 100-procentowe wzrosty w podstawowej działalności i duże inwestycje w ubezpieczenia

Comperia.pl, wiodąca porównywarka produktów finansowych w Polsce, w pierwszym kwartale 2014 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3,452 tys. zł, EBIT wyniósł 1 156 tys. zł, natomiast zysk netto wzrósł o 114,8% do 951,4 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. 25 marca 2014 roku akcje Comperia.pl S.A. zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy w raporcie kwartalnym konsolidowana jest spółka zależna, Comperia Ubezpieczenia, kluczowa w strategii rozwoju spółki, obecnie w fazie start-up. 

Czytaj więcej...

Szybki organiczny rozwój SMT SA w pierwszym kwartale

SMT SA rozpoczęła rok  blisko 30-procentowym wzrostem przychodów i ponad 50-procentowym wzrostem zysku operacyjnego.

SMT SA (dawniej Grupa ADV) uzyskała w I kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 49,8 mln zł, co oznacza wzrost o 27,8 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (38,9 mln zł). Kwartalny zysk netto wyniósł 14,5 mln zł, co stanowi 1625,5% dynamikę wzrostu w stosunku do wyniku uzyskanego w I kwartale roku 2013 (0,84 mln zł). Główny wpływ na tak wysoką dynamikę miała sprzedaż 80% udziałów w spółce Lemon Sky.

SMT S.A. (tys. zł)

I kwartał 2013

I kwartał 2014

Zmiana                                    I kwartał 2014/         I kwartał 2013

Przychody ze sprzedaży

38 983,0

49 808,0

27,8%

Zysk operacyjny EBIT

1 989,0

3 008,0

51,2%

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

2 713,0

3 836,0

41,4%

Zysk netto

840,0

14 494,0

1625,5%

 

Czytaj więcej...