• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inwestycje alternatywne.

Choć termin "alternatywne inwestycje" odnosi się do bardzo szerokiej i zróżnicowanej grupy produktów i usług finansowych, ogólnie uważa się, iż ten termin oznacza te inwestycje, których pozytywny wynik nie zależy od ciągłych, pozytywnych wzrostów na rynkach akcji. W czasach niepewności alternatywne inwestycje, jeżeli zostaną właściwie zrozumiane i odpowiednio wykorzystane, mogą wnieść pozytywny wkład w całościowy wynik portfela inwestycyjnego.

   Pod pojęciem inwestycji alternatywnych rozumiemy inwestycje, które nie zaliczają się do szeroko rozumianych tzw. tradycyjnych form inwestowania. Jako oddzielna klasa aktywów obejmują one fundusze hedgingowe, fundusze funduszy, produkty strukturyzowane, Private Equity, konta zarządzane (CTA) na rynku forex i rynkach terminowych, inwestycje w nieruchomości, ale również zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów kolekcjonerskich.

Zgodnie z najnowszymi opracowaniami inwestycje alternatywne stanowią nową klasę aktywów obok akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych. Włączenie inwestycji alternatywnych do indywidualnych portfeli inwestora pozwala z jednej strony zwiększyć rentowność wyników, z drugiej zaś zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.

Czytaj więcej...

Pepees S.A.- spółka z potencjałem.

   Po tym jak trafnie udało nam się określić moment zwrotu na Rovese zaczeliśmy otrzymywać coraz więcej propozycji „opisania „ różnych firm. Dziś przedstawimy kolejny raz Spółkę w naszej ocenie pro-wzrostowa.Poniżej kilka słów o firmie Pepees S.A- propozycji naszego stałego czytelnika z Poznania- Pana Marka.

"PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży to największy zakład przetwórstwa ziemniaka skrobiowego w Polsce i jedyny krajowy producent glukozy krystalicznej. Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu od roku 2007 zintegrowanemu systemowi zarządzania zgodnego z międzynarodowymi standardami : ISO 9001:2008; ISO 22000:2005; HACCP i BRC zapewniamy wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów. Nasze produkty są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemicznym, włókienniczym czy papierniczym. Wysoka jakość monitorowana przez zakładowe laboratoria, ciągle doskonalone metody produkcji, przejrzyste relacje z plantatorami i odbiorcami sprawiają, że PEPEES jest liczącą się marką w kraju i za granicą. Nasze produkty dostarczamy 370 Klientom na terenie kraju i ponad 60 za granicą. Wśród odbiorców naszych produktów znajdują się np. Nestle Polska, Grupa Animex, Sokołów S.A., Jeronimo Martins Polska, Tesco, firmy farmaceutyczne np. Teva , GlaxoSmithKline a także firmy m.in. z Łotwy, Korei Południowej czy Hiszpanii."

Czytaj więcej...

ASSG S.A. -przyszły debiutant inwestuje w Radomiu.

  "Dynamicznie rozwijająca się spółka Active Sales Support Group (ASSG) otwiera swoje strategiczne biuro w Radomiu. Firma działa już w Warszawie i Kielcach, a od lipca 2014 roku będzie realizować kolejne projekty w nowym biurze zlokalizowanym w kompleksie Radom Office Park.

ASSG działa na rynku od 2007 roku i zajmuje się m.in.: outsourcingiem
procesów sprzedaży, sprzedażą bezpośrednią i D2D, badaniami rynku, logistyką produktów i usług oraz organizacją systemów wspomagających.
– Radom to miasto o olbrzymim potencjale ludzkim, dlatego nie wahaliśmy się z podjęciem decyzji o otwarciu właśnie tu naszej nowej placówki. Duże znaczenie ma dla nas również rzeczowe i partnerskie podejście do współpracy ze strony władz miasta i AIG Lincoln. Dodatkowym argumentem jest bliskość Warszawy i doskonała z nią komunikacja, a to dla naszych Klientów jest bardzo istotne – uważa Prezes Zarządu, Marek Jadachowski, który nie wyklucza dalszych inwestycji w Radomiu.

Czytaj więcej...