• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Braster S.A ze zgodą na dofinansowanie.

   O tym że pieniądze na leczenie i diagnozowanie raka płyną szerokim strumieniem wiadomo nie od dziś.  Jest wiele firm w naszym kraju które prowadzą ciekawe projekty badawcze, jedną z nich jest notowany na NC Braster S.A.  Firma otrzymała właśnie decyzję o przyznaniu  dofinansowania na realizację Projektu o wartości 10 228 599,12 PLN łączne w ramach programu sektorowego INNOMED w wysokości  9 097 795,49 PLN.

  „W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2014, Zarząd BRASTER S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 października 2014 roku, powziął informację o podpisaniu Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) na realizację Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”.

 

Zgodnie z podpisaną Umową, konsorcjum w składzie: BRASTER S.A. oraz Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (dalej: „UJCM”), otrzyma na realizację Projektu o wartości 10 228 599,12 PLN łączne dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOMED w wysokości 9 097 795,49 PLN.

W ramach Projektu, Spółka rozbuduje bazę obrazów termograficznych, na podstawie której wspólnie ze specjalistycznymi podmiotami zewnętrznymi stworzy algorytmy do analizy obrazów i komputerowego wspomagania diagnostyki. Kluczowym elementem projektu będzie opracowanie komercyjnej wersji urządzenia BRASTER Tester, które trafi do produkcji seryjnej. Koszty zadań realizowanych przez Spółkę zaplanowane zostały na poziomie 3 228 599,52 PLN, z czego 2 097 795,89 PLN zostanie sfinansowane dotacją z NCBiR. UJCM odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie badań klinicznych na grupie ponad 2 000 kobiet, potwierdzających skuteczność ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Wartość zadań realizowanych przez UJCM wynosi 6 999 999,60 PLN i jest w pełni dofinansowana ze środków wspomnianego programu.

Umowa obejmuje zakres prac prowadzonych w ramach realizacji Projektu w okresie od maja 2014 roku do października 2016 roku.

Zawarcie powyższej Umowy, przyczyni się do opracowania wersji urządzenia BRASTER Tester, która trafi do sprzedaży. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu badań klinicznych, Spółka powiększy bazę obrazów termograficznych, co zaowocuje udoskonaleniem algorytmu oraz pozyska materiał do prezentacji w międzynarodowym środowisku medycznym. „

Spółka została utworzona w 2008 roku przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi. Naukowcy stworzyli jedyną w swoim rodzaju mieszaninę związków ciekłokrystalicznych oraz innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej emulsji, które zostały wykorzystane w autorskiej metodzie produkcji matryc ciekłokrystalicznych w oparciu o technologię ciągłego filmu ciekłokrystalicznego (ang. Continuous Liquid Crystal Film „CLCF”). Celem działania Spółki jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego, unikatowego w skali świata urządzenia, służącego do wczesnej diagnostyki raka piersi – BRASTER Tester.

Wyniki przeprowadzonych badań w latach 2009-2010 stały się podstawą do rejestracji urządzenia jako wyrobu medycznego klasy I przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2010 roku. Przeprowadzone badanie na grupie 750 kobiet potwierdziło skuteczność urządzenia. Rejestracja umożliwiła Spółce swobodną sprzedaż produktu na rynkach krajów należących do Unii Europejskiej. W 2011 roku BRASTER Tester został zgłoszony do europejskiej bazy wyrobów medycznych prowadzonych przez Komisję Europejską – EUDAMED.

   W naszej ocenie następuje właśnie znaczący zwrot w Spółce, możliwa stopa zwrotu w stosunku do ryzyka z jakim mamy do czynienia wygląda bardzo atrakcyjnie. Mamy wiele podobnych  przypadków Społek z branży medycznej w Polsce i Europie które w chwili obecnej znajdują się na zupełnie innych poziomach. Braster S.A. niewątpliwie jest Spółką która może nas pozytywnie zaskoczyć, potencjał do zwyżek może być nawet trzycyfrowy.

Z poważaniem,

Zespół Giełdowiec.pl

 

 

Źródło: New Connect- komunikaty Spółek,

www.bankier.pl,

www.braster.eu