• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Herkules S.A.- czy żurawie wyciągną zyski?

   Od niedawana zaczęliśmy baczniej przyglądać się spółce Herkules S.A., zwłaszcza po przekroczeniu progu 5% przez ING OFE i ING DFE. W naszej ocenie jest to bardzo perspektywiczna Spółka, zwłaszcza w obecnym okresie kiedy realizowane są duże projekty energetyczne. Ale nie tylko duża energetyka może tu być motorem napędzającym wzrosty, Spółka realizuje też budowy farm wiatrowych oraz inne niszowe usługi.

  W ostatnim okresie można zaobserwować wzmożone obroty na akcjach Herkulesa oraz napływ dużej porcji pozytywnych informacji. W naszej ocenie daje to potencjał do zwyżek ponad 3 zł/ akcje. Analizując technicznie: RSI- kupuj, STS- kupuj, MACD- kupuj, krzywe kroczące- mocne kupuj. Poniżej kilka słów o samej firmie:

Herkules S.A. , powstała w wyniku połączenia, w styczniu 2010 roku, dwóch spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.

 

Od 3 marca 2010 roku do 4 grudnia 2011 roku grupa funkcjonowała pod nazwą Gastel Żurawie S.A. , zaś usługi sprzętowe świadczone były  pod nazwą handlową  Herkules. 

W związku z faktem , iż marka ta była jednoznacznie i pozytywnie kojarzona przez rynek z usługami dźwigowymi oraz transportem ponadgabarytowym , Firma zdecydowała się na zmianę nazwy Spółki na Herkules S.A.

Połączenie potencjału obu firm w efekcie zwiększyło efektywność działań oraz umocniło  pozycję na rynku obsługi sprzętowej inwestycji budowlanych.

Oferta firmy jest skierowana przede wszystkim do sektora budowlanego i jego wszelkich branż , począwszy od budownictwa infrastrukturalnego i drogowego , poprzez budownictwo kubaturowe ,  wykonawstwo skomplikowanych obiektów przemysłowych , energetycznych aż po kompleksową obsługę montażu farm wiatrowych.

W tym celu zbudowano solidne zaplecze maszynowo – logistyczne, składające się przede wszystkim z urządzeń transportu pionowego, w tym również wysokotonażowych żurawi kratowych.

Szeroki zakres działalności zapewnia możliwość kompleksowej obsługi  inwestycji budowlanych , a zebrane doświadczenia i dywersyfikacja działalności
są gwarancją rozwoju Spółki , pozyskiwania  nowych rynków oraz branż, na których można odnieść sukces.

Dodatkowym atutem jest specjalizacja w usługach transportu ponadgabarytowego wykorzystywanego  nie tylko w ramach sektora budowlanego, ale też wszędzie tam, gdzie standardowe środki transportu nie są wystarczające. Ponadto, jako usługa komplementarna w stosunku do pozostałych rodzajów działalności stanowi czynnik obniżający koszty operacyjne w innych segmentach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do samodzielnej analizy,

Źródło: www.herkules-polska.pl, www.biznesradar.pl

02.10.2014r.