• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


 • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


 • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


 • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


 • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Podstawowe zadania KNF.

   W ostatnim czasie w wielu miejscach spotykamy się z różną opinią na temat działania KNF. Przypomnimy więc podstawowe zadania komisji, sami oceńcie jej działanie.

Komisja Nadzoru Finansowego jest naczelnym organem administracji państwowej, sprawującym bezpośredni nadzór nad:

 • rynkiem kapitałowym,
 • sektorem bankowym,
 • sektorem emerytalnym,
 • sektorem ubezpieczeniowym,
 • instytucjami pieniądza elektronicznego,
 • instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych.
W ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym KNF jest odpowiedzialna za jego prawidłowe funkcjonowanie, szczególnie w zakresie jego stabilności, przejrzystości, bezpieczeństwa i ochrony uczestników obrotu instrumentami finansowymi i innych jego uczestników. KNF sprawuje więc stały nadzór i kontrolę przestrzegania przez wszystkich uczestników reguł uczciwego obrotu.

Rynek kapitałowy o wysokich standardach daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa. Stąd przyciąga on inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy widząc, że posiadają zagwarantowaną ochronę swych interesów, bez obawy lokują na nim swoje kapitały. Szczególną ochroną są objęci drobni inwestorzy, którzy znajdują się niejednokrotnie w trudniejszej sytuacji, niż inwestorzy instytucjonalni lub indywidualni posiadający duże pakiety instrumentów finansowych. Drobni inwestorzy nie posiadają znaczącego wpływu na notowania instrumentów finansowych, stąd są narażeni na niekorzystne dla nich skutki nieprawnych manipulacji na rynku.

Jak wielką wagę przykłada się w naszym państwie roli nadzoru finansowego świadczy fakt, że KNF podlega bezpośrednio premierowi Rzeczpospolitej Polskiej. Premier też decyduje, kto będzie pełnić funkcję przewodniczącego KNF.