• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MEDIACAP notuje największe przychody kwartalne w historii firmy

 

MEDIACAP SA to publicznie notowana grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Należące do grupy firmy:Scholz&Friends Warszawa, Grupa IQS, The Digitalsi EM LAB są liderami na rynkach tworzenia i realizacji strategii reklamowych, badań rynku i opinii publicznej, usług interaktywnych i IT oraz event marketingu. Wielokrotni  zdobywcy nagród na festiwalach, konkursach i w rankingach marketingowych, między innymi: Agencji Roku Home&Market 2010, Agencji Roku Media i Marketing Polska 2007 i wyróżnień w 2008 i 2009, nagrody EFFIE (2012, 2013), nagród i wyróżnień Cannes Lions (2009), KTR (2012) i Golden Arrow (2006, 2007 i 2008). W portfolio klientów posiadają największe polskie i międzynarodowe marki, takich jak: OPEL, Google, Hyundai, Vectra, Netia, AXA, Kaufland, Polkomtel, Nestle Polska, Play, Danone, Volkswagen Group Polska, McDonald’s Polska, Żywiec Zdrój, Grupa Żywiec, Dom Development, Castorama, Pekao SA i T-mobile Polska.

 

Wysoka dynamika skonsolidowanych zysków operacyjnych jest wynikiem konsolidacji nowych i bardziej rentownych podmiotów. Pomimo dynamicznych wzrostów na poziomie zysków operacyjnych, skonsolidowany wynik netto rósł wolniej w omawianym okresie głównie z uwagi na rosnące obciążenia podatkowe (do tej pory spółka korzystała z tarczy podatkowej), a także większy udział akcjonariuszy mniejszościowych w generowanych zyskach (Mediacap SA posiada 53% w Grupie IQS i 51% w The Digitals). Jednostka dominująca zanotowała ujemną dynamikę przychodów i zysków, jednak jest to spowodowane wysoką bazą porównawczą z ubiegłego roku poprzez realizację dużego zlecenia dla PARP. Obecnie przychody powróciły do znormalizowanej wielkości.

„Należy pamiętać, że z uwagi na silną sezonowość w branży, pierwszy kwartał jest z reguły jednym z najsłabszych w roku. Od początku bieżącego roku mocno zdywersyfikowaliśmy nasze przychody, które już teraz rozkładają się na cztery istotne obszary biznesowe. Zgodnie z przyjętą strategią będziemy kontynuować rozwój spółki przez fuzje i przejęcia podmiotów, dzięki którym zwiększymy skalę działania, co przełoży się na silny wzrost wyników finansowych.”- mówi Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.

MEDIACAP raportuje według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR), co skutkuje dodatkowym obciążeniem wyniku netto z tytułu odpisów amortyzacyjnych wartości firmy (na koniec marca 2014r. wartość firmy jednostek podporządkowanych wynosiła 8,8 mln zł). Przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) w związku z planowanym przeniesieniem spółki na GPW, spowoduje, iż nie będzie konieczności dokonywania kwartalnych odpisów, co w sytuacji utrzymania wartości firmy pozytywnie wpłynie na wynik netto.

„Wierzymy,  że przejście spółki na główny parkiet  będące podstawą naszej strategii, zagwarantuje spółce mocniejszą pozycję na rynku oraz większe korzyści dla akcjonariuszy, między innymi dzięki łatwiejszemu dostępowi do kapitału i lepszej płynności.” – dodaje Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.