• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A może Protektor?

Kolejny dobry rok dla PROTEKTORA

Po czterech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Protektor wypracowała zysk netto w wysokości prawie 6 mln zł – o 24,5% wyższy niż w ubiegłym roku, rentowność EBITDA wzrosła do 13%, a rentowność netto do 5,9%.
Notowana na GPW Grupa Kapitałowa Protektor w 2014 r. osiągnęła ponad 100 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży pomimo stagnacyjnych tendencji na rynkach Europy Zachodniej. Dzięki rozbudowaniu oferty handlowej w latach 2013 i 2014, poprzez utrzymanie wysokiego poziomu serwisu dla klientów, unowocześniane wzornictwo i zastosowanie nowoczesnych technologii, poprawił się miks sprzedażowy, tym samym spółka zwiększyła rentowność na każdym poziomie rachunku wyników. Efekt marżowy jest także skutkiem rezygnacji z wykonania w 2014 r. części nisko-marżowych kontraktów handlowych na rynku niemieckim.
GK Protektor (tys. zł)
2014
2013
zmiana 2014/2013
Przychody ze sprzedaży
100 934,0
105 059,0
-3,9%
Zysk operacyjny EBIT
10 846,0
9 741,0
11,3%


rentowność EBIT
10,7%
9,3%

EBITDA (EBIT + amortyzacja)
13 161,0
12 099,0
8,8%
rentowność EBITDA
13%
11,5%

Zysk netto
5 998,0
4 819,0
24,5%
rentowność netto
5,9%
4,6%

EPS (zł)
0,32
0,25
24,5%
Zadłużenie odsetkowe na koniec okresu
7 226,0
9 123,0
-20,8%
Wypłacona dywidenda w trakcie roku
5 136,0

Gotówka w kasie na koniec okresu
4 585,0
5 731,0
-20,0%

Spółka koncentruje się nie tylko na stałej poprawie wyników finansowych, ale także na realnym generowaniu gotówki. 2014 był rokiem, w którym – pierwszy raz od 10 lat – spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami, a stopa dywidendy była jedną z najwyższych wypłacanych przez spółki notowane na GPW

„Bardzo nas cieszą tak dobre, powtarzalne w kolejnym roku obrotowym, wyniki. Spółka stworzyła silne podstawy fundamentalne do możliwego dalszego rozwoju. Jeśli uwzględnimy wartość aktywów do zbycia w postaci nieruchomości, nasz wskaźnik EV/EBITDA oscyluje wokół 4, co jest rzadko spotykaną wartością dla spółek płacących sowitą dywidendę. Wykazany w 2014 r. zysk w spółce-matce jest pierwszym krokiem do możliwej kontynuacji polityki dywidendowej w bieżącym roku, przynajmniej w częściowym zakresie, jeśli będą rozpoczęte już procesy inwestycyjne w Polsce. Kontynuujemy proces poszukiwania optymalnej lokalizacji dla nowej hali produkcyjnej w strefie ekonomicznej w okolicach Lublina, dzięki czemu powinniśmy osiągnąć nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale również nadrzędny cel, w postaci dywersyfikacji naszych źródeł produkcyjnych dla naszych znaków towarowych w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Docelowo w nowej lokalizacji będziemy w stanie produkować ok. 50% naszego dzisiejszego zapotrzebowania na produkty. Po sukcesie restrukturyzacji z optymizmem patrzymy w przyszłość, budowaną w oparciu o strategię spółki, zakładającą zrównoważony rozwój Grupy Protektor." – podkreśla Piotr Skrzyński, Prezes Zarządu PROTEKTOR SA.

W czwartym kwartale 2014 r. zostały pozytywnie zakończone wszelkie działania administracyjne i prawne związane z przygotowaniem umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego, zgodnie z wymogami dotyczącymi kupującego, będącego nierezydentem kraju z Unii Europejskiej. Obecnie zarząd spółki Protektor S.A. oczekuje na formalne potwierdzenie przez potencjalnego kupca terminarza działań dotyczącego realizacji ustaleń w zakresie wpłaty 10% ceny 8 milionów zł w formie zadatku oraz podpisania umowy przedwstępnej w wersji już parafowanej przez obie strony.