• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MEDIACAP zakończyła rok 2014 rekordowym wynikiem

 

­MEDIACAP SA, polska niezależna spółka z branży marketingowej,bardzo dobrze zakończyła 2014 rok.Po czterech kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad67,6 mln zł, zysk EBITDA zwiększył się do5,5 mln zł a znormalizowany zysk nettoprzekroczył 3,3 mlnzł.Znakomite wyniki IV kwartału pozwoliły spółce zrealizować cele, które zarząd wyznaczył na poprzedni rok.

 

MEDIACAP (tys. zł)

2014

2013

Zmiana

IV kwartał 2014

IV kwartał 2013

Zmiana

Przychody

67 579,2

34 743,9

94,5%

21 565,8

12 893,4

67,3%

Zysk operacyjny EBIT

5 202,6

3 338,3

55,8%

2 302,7

1 575,0

46,2%

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

5 489,8

3 439,0

59,6%

2 383,6

1 600,5

48,9%

odpis wartości firmy

-1 016,4

-95,6

963,0%

-269,6

-23,8

1031,6%

Zysk netto znormalizowany*

3 308,6

2 266,4

46,0%

1 343,9

833,1

61,3%

*znormalizowany zysk netto nie uwzględnia amortyzacji wartości firmy spółek zależnych, która nie będzie naliczana po przejściu przez
Spółkę na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmiana jest planowana na Q1 2015, w związku z przygotowaniami do przejścia na rynek regulowany GPW.

 

Tak mocny wzrost i najlepsze w historii spółki wyniki są rezultatem udanej strategii przejęć oraz konsekwentnemu zwiększaniu udziałów rynkowych w trzech segmentach: reklamy, data i digital.Zwłaszcza dwa ostatnie – data i digital – wzmocniły swój udział w strukturze biznesu,stanowiąc wspólnie aż 63% przychodów Grupy. Ważnym czynnikiem, mającym wpływ na zeszłoroczne wyniki, są odpisy wartości przejętych spółek, stąd publikujemy wynik netto znormalizowany, nieuwzględniający tych odpisów. Po przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jeszcze w tym kwartale, nie będzie już odpisów amortyzacyjnych wartości firmy przejętych podmiotów.” – mówi Edyta Gurazdowska, dyrektor finansowy, członek zarządu MEDIACAP SA.

 

 

Wyniki w 2014 roku to dowód na skuteczność realizowanej przez nas strategii agresywnej budowy udziałów w rynku. Ważne, że wyższe przychody przekładają się na silny wzrost EBITDA i zysku netto, co pokazuje, że udaje nam się generować korzyści skali dzięki przejęciom.” – dodaje Jacek Olechowski, prezes zarządu.

 

Mocne wyniki pomogą spółce w realizacji jej dwóch kluczowych celów na 2015 rok: przejścia na rynek główny warszawskiej giełdy w pierwszej połowie roku oraz przejęcia kolejnego podmiotu, który pozwoli jej przekroczyć próg 100 mln złotych przychodu i zwiększy EBITDA o co najmniej 3,0mln złotych.

 

W ciągu najbliższych trzech lat staniemy się jedynym polskim podmiotem, który będzie porównywalnym skalą konkurentem dla sześciu największych holdingów międzynarodowych działających w Polsce, które dziś kontrolują według naszych szacunków ponad 60% wartego około 7 mld złotych polskiego rynku reklamowego.” – dodaje Jacek Olechowski.