• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kolejny sezon wyników za nami...

  To był bardzo ciężki weekend dla naszej ekipy, przeanalizowaliśmy większość raportów publikowanych w ostatnich dniach przez Spółki, zwłaszcza w piątek gdzie co kilka minut pojawiał się następny. Jak zawsze w takich momentach pojawiają się nowe gwiazdy- spadające i dopiero zaczynające świecić coraz mocniejszym światłem.

  Upewniliśmy się również że Spółki które typowaliśmy w pierwszym półroczu nadal są w trendzie wznoszącym. Wystarczy tu spojrzeć na raporty takich firm jak: BlooberTeam, Rafako, Uboat Line, Mostostal Warszawa, Mostostal Zabrze, Alumast, Zremb, Libet, Krec, Elektrobudowa, Plast-Box, Stalprodukt, Arctic, Pepees, Oponeo, akcje tych Spółek w najbliższym czasie mogą zachowywać się dużo lepiej od rynku.

   Przy analizie raportów okresowych należy pamiętać że nie zawsze wszystko jest białe lub czarne, bardzo często mamy też do czynienia z tzw. kreatywną księgowością, może się okazać że Spółka przynosząca straty przez III kwartały na koniec roku pokaże zysk i odwrotnie.

 

    Kreatywna księgowość (ang. creative accounting) – termin, który się pojawił publicznie po wykryciu wielkich skandali finansowych w USA w 2002 r. Nazwano tak przypadki ukrywania strat i przedstawiania w pozytywnym świetle wyników przedsiębiorstwa w celu przyciągnięcia inwestorów. Z czasem kreatywną księgowością zaczęto nazywać wszelkie przypadki księgowania operacji finansowych przedsiębiorstwa sprzeczne z zasadami księgowania, czy też ze stanem faktycznym. Kreatywna czy agresywna księgowość nie jest jednak zjawiskiem nowym. W literaturze przedmiotu już czterdzieści lat temu odnotować można prace, w których opisywano te zjawiska. Wówczas najczęściej nazywano je „trikami” finansowymi[1].

W polskiej literaturze nie ma zgody nie tylko co do samej definicji tego pojęcia, ale również co do tego czy ma ono pozytywne, czy też negatywne znaczenie[2]. Biorąc jednak pod uwagę choćby znaczenie wyrazu „kreatywny”, co oznacza: „posiadający umiejętność tworzenia nowych jakości, operatywny, pomysłowy, pozwalający na dokonywanie istotnych zmian i ulepszeń, mający zdolność tworzenia”[3] wielu autorów dla omawianego zjawiska proponuje wprowadzenie nowej nazwy, najczęściej agresywna księgowość[4]

Najczęstszym sposobem jest zawyżanie wyceny posiadanych zasobów.

Poniedziałek będzie na pewno bardzo ciekawym dniem na wielu Spółkach,

Z poważaniem,

Zespół Giełdowiec.pl

 

Żródła:

www.wikipedia.org 16.11.2014r.