• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Silne wzrosty PBG S.A.

   Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem znacznych zwyżek PBG S.A., liczy ze do głosowania nad układem dojdzie przed końcem roku. Spółka szacuje, że wartość wierzytelności, która może zostać objęta układem to około 3,3 mld zł. Do obsługi wierzytelności planuje wygenerować w latach 2014-2019 około 675 mln zł. Największa część tej kwoty ma pochodzić z dezinwestycji.
PBG w poniedziałek złożyło w sądzie ostateczne propozycje układowe. Po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć 75 proc. akcji spółki, a Jerzy Wiśniewski 23,6 proc.
W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony poprzez emisję nie mniej niż 700.455.000 akcji zwykłych imiennych serii H. Cena emisyjna każdej akcji otrzymanej przez uprawnionego wierzyciela wyniesie 0,02 zł.

 

Wiceprezes poinformowała, że przyjęcie przez wierzycieli układu i jego prawomocne zatwierdzenie będzie jednoznaczne z emisją akcji.

Ostateczne propozycje układowe w kilku elementach różnią się od tych wcześniej zaproponowanych przez spółkę, informacja ta mocno rozbudziła wyobraźnie inwestorów i już po godzinie 15 za akcje płacono ponad 33% wiecej, w naszej ocenie ten spekulacyjny wzrost powinien wynieść kurs ponad 2 pln.

Jako ciekawą i znaczącą należy też uznać informację o uruchomieniu przez Ekoxsport S.A. nowej linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w zakładzie w Astanie. Informacja ta mimo swojej wagi wpłynęła znacząco na kurs jedynie w pierwszych godzinach sesji, inwestorzy raczej „sprzedawali fakty”.

Przyglądamy się nadal ostatnio opisywanym Spółkom, zwłaszcza Braster S.A. i Alumast S.A. napawają nas zadowoleniem.

 Czekamy na decyzję RPP-  ekonomiści sądzą, że  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb, w związku z tym główna stopa procentowa spadnie do rekordowo niskiego poziomu 1,75 proc. Niektórzy nie wykluczają jednak głębszego cięcia stóp - nawet o 50 pb., może to być kolejnym bodźcem do kontynuacji hossy.

 

Z poważaniem,

Zespół Giełdowiec.pl

05.11.2014